Обща информация

Дебитум Инвест АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз №70/16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

Прочети повече
Новини
  • 30 / 10 / 2023 Уведомление на основание чл.100ш, ал.1 т.2 и ал.2 от ЗППЦК

    Уведомление на основание чл.100ш, ал.1 т.2 и ал.2 от ЗППЦК

    Прочети повече
  • 26 / 10 / 2023 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

    Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Дебитум Инвест АДСИЦ
гр. София, 1408
yл. Енос 2, етаж 5
Телефон: +359 2 810 64 47
Email:info@debituminvest.bg
 www.debituminvest.bg


Вижте по-голяма карта