Обща информация

Дебитум Инвест АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз №70/16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

Прочети повече
Новини
  • 14 / 07 / 2020 OSA2019

    На 17.08.2020 г. от 14:00 часа ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ. Покана Матери...

    Прочети повече
  • 30 / 03 / 2020 Относно годишен финансов отчет за 2019 г.

    Уважаеми дами и господа,   На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с реше...

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Дебитум Инвест АДСИЦ
гр. София, 1408
yл. Енос 2, етаж 5
Телефон: +359 2 810 64 47
Email:info@debituminvest.bg
 www.debituminvest.bg


Вижте по-голяма карта