Обща информация

Дебитум Инвест АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз №70/16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

Прочети повече
Новини
  • 28 / 11 / 2018 Уведомление за придобити вземания

        Уважаеми Дами и Господа,             На основание чл. 2...

    Прочети повече
  • 22 / 05 / 2018 Уведомление за провеждане на ОСА

    Уважаеми Акционери, Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 27.06.2018 г. от 16:0...

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Дебитум Инвест АДСИЦ
гр. София, 1408
yл. Енос 2, етаж 5
Телефон: +359 2 810 64 47
Email:info@debituminvest.bg
 www.debituminvest.bg


Вижте по-голяма карта