Обща информация

Дебитум Инвест АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз №70/16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

Прочети повече
Новини
  • 21 / 05 / 2021 OSA2020

    Уважаеми Акционери, Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 25.06.2021 г. от 11:0...

    Прочети повече
  • 14 / 07 / 2020 OSA2019

    На 17.08.2020 г. от 14:00 часа ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ. Покана Матери...

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Дебитум Инвест АДСИЦ
гр. София, 1408
yл. Енос 2, етаж 5
Телефон: +359 2 810 64 47
Email:info@debituminvest.bg
 www.debituminvest.bg


Вижте по-голяма карта