Уведомление за придобити вземания

Виж всички новини

Уважаеми Дами и Господа,
   
На основание чл. 27 ал.1, т.2 от Наредба № 2/2003 г. и съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ви уведомяваме, че Дебитум Инвест АДСИЦ придоби активи, представляващи вземания по сключени договори за кредит между Първа Инвестиционна Банка АД и  18 (осемнадесет) броя физически лица, с обща покупна цена 71 896,98 (седемдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и шест и 0,98) лева.

 

Преглед на документа...

Новини
 • 28 / 11 / 2018
  Уведомление за придобити вземания

   

   
  Прочети повече

 • 22 / 05 / 2018
  Уведомление за провеждане на ОСА

  Уважаеми Акционери,

  Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се пров...


  Прочети повече