Уведомление за провеждане на ОСА

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 27.06.2018 г. от 16:00 часа. 

Покана за ОСА. Запознайте се с материалите за ОСА тук.

Новини