Годишно Общо Събрание на Акционерите

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

На 05.07.2013 г. от 10:00 часа ще се проведв Гогишното Общо Събрание на Акционерите на Дебитум Инвест АДСИЦ.

Разгледай материалите за ОСА тук!

Новини