На 06.02.2012 год. от 10:00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Дебитум Инвест АДСИЦ.

Разгледай всички документи...

Новини