Обща информация

Дебитум Инвест АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз №70/16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

Прочети повече
Новини
  • 18 / 05 / 2022 OSA

    Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 20.06.2022 г. от 11:00 часа.  Покана...

    Прочети повече
  • 21 / 05 / 2021 OSA2020

    Уважаеми Акционери, Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 25.06.2021 г. от 11:0...

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Дебитум Инвест АДСИЦ
гр. София, 1408
yл. Енос 2, етаж 5
Телефон: +359 2 810 64 47
Email:info@debituminvest.bg
 www.debituminvest.bg


Вижте по-голяма карта