Уважаеми Акционери,

Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 25.06.2021 г. от 11:00 часа. 

Покана за ОСА. Запознайте се с материалите за ОСА тук.

Новини