На 17.08.2020 г. от 14:00 часа ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ.

Покана

Материали за ОСА

Новини