Уведомление за ОСА

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 30.06.2015 г. от 10:00 часа.

Запознайте се с материалите за ОСА тук и тук.

Новини