Уведомление за ОСА 2015

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 20.06.2016 г. от 10:00 часа.

Запознайте се с материалите за ОСА тук и тук.

Новини