На 21.05.2012 г. от 10:00 часа ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ.

Разгледай документите за ОСА тук.

Новини